Les Regles de Ponent

Introducció

El Joc de Tauler de Joc de Trons està basat en el Joc de Christian T.Petersen que es basa en la exitosa saga de Canço de Foc i Gel de George R.R. Martin.

Benvinguts a Westeros

El  Joc comença que el Rey Robert Baratheon ha mort i les terres de Ponent s'encaminen a la guerra. La Casa Lannister a la que pertany Cersei, la reina de Robert, reclama el tro pel seu fill Joffrey. Stannis Barethon, sabent que Robert no és el veritable pare de Joffrey, reclama el tro per a si mateix. A les illes del Ferro, la Casa Greyjoy está preparada per una segona rebel·lió, però aquesta vegada amb un objectiu molt més gran. En el nort, la casa Stark guarda les forces per defendre el que és correcte y en el sur, la adinerada casa Tyrell s'embarca en la vella ambició de seures en el Tro de Ferro.

Els exercits s'acuartelan y els corbs volen. El choc de reis és inevitable.

Introducció

Com a jugador controlaràs una de les grans Cases Nobles: Lannister, Stark, Baratheon, Tyrell o Greyjoy. Mitjançant la planificació, la diplomacia i l'acertat us de les cartes buscaràs controlar el major número de fortaleses i ciutats per reclamar finalment el Tro de Ferro per a la teva casa.

El Joc dura com a màxim deu torns i el objectiu es controlar 7 ciutats o fortaleses per guanyar la partida o en cas d'arribar el torn 10 el jugador que controli més fortaleses y ciutats sobre el taulell guanya la partida.

 

Els Components del Joc

Fitxes d'Ordres

Cada jugador té 15 fiches d'ordres; 3 de marcha, 3 d'apoyo, 3 d'incursió, 3 de Consolidar Poder y 3 de Defensa. S'utilitzen duran la fase de planificació per donar ordres ocultes als cavallers, infanteria i vaixells.

Fitxes de Poder

Les Fitxes de poder són en forma d'escut de la casa i representen la influència política y econòmica sobre les gent i els nobles menors de Westeros. S'utilitzen per apostar per les àrees d'influència, per apoyar a la Guardia de la nit contra els salvatges i per establir el control sobre el taulell.

Infanteria, Flotes i Cavalleria

Aquestes fitxes representen la potencia militar de la teva casa i tenen límits definits (4 cavallers, 6 flotes i 10 d'infanteria) que no es poden superar en cap moment de joc.

Cartes de Casa

Cada casa rep 7 cartes de casa diferents, les cuals representen els personatges de la Canço de Gel i Foc. Els personatges s'utilitzen com a líders a la batalla contra les cases rivals.

Cartes de Westeros

Aquestes cartes estan dividides en 3 grups diferents (I,II,III) y s'utilitzen durant la fase de Westeros per determinar els aconteixements relevants o mundans que succeiran durant el torn.

 

Iniciar una partida

Joc de Trons es un joc de Taula per a sis jugadors, per tant no podrás iniciar la partida fins a tenir tots els jugadors.

Creació de Partida

Per crear una partida ho podrás, un cop hagis accedit amb el teu usuari, des de la secció d'Inici o de les Meves Partides. En aquests espais a la part superior dreta trobarás el botó Crear Partida que t'obrirà un formulari amb les següents opcions:

 • Nom de la partida: Aquest és el nom que apareixerà en el títol de la partida, que es mostrarà en els llistats de partides i que permetrà identificar-la facilment.
 • Partida Oberta: Si actives aquesta opció la partida es mostrarà en els llistats de partides obertes i per tant serà fàcil de trobar per a qualsevol usuari de la plataforma. Si no actives aquesta opció hauràs de compartir l'adreça de la partida amb la resta de jugadors per tal de que s'hi puguin inscriure.
 • Coperació(Desactiva): Aquesta opció permet definir si es permès que els usuaris puguin utilitzar les ordres de suport per suportar altres cases i així influir en els combats dels altres jugadors o si no és possible. Ara mateix aquesta opció no està activa i no es permet la coperació entre cases.
 • Assignació de Cases(Desactivada): Aquesta opció permet que el sistema, quan té els 6 jugadors assigni les cases de forma aleatoria o sigui la persona que organitza la partida qui faci l'assignació de les cases. Per ara només es pot realitzar l'assignació de forma Manual.
 • Duració del Torn(Desactivada): Aquesta opció fa que el sistema passat aquest temps si un jugador no ha realitzat el seu torn, l'executi entenent que no ha pres accions i per tant passi a la següent fase. Per ara no està implementada i per tant si un jugador no realitza el seu torn es quedarà parat en aquell punt.
 • Tipus de Joc(Desactivada): El Joc de Trons té dues modalitats de joc. En la primera sistemàtica que és la que està activa, el joc el guanya el primer jugador que aconsegueix conquerir 7 castells o fortaleses del taulell. En la modalitat de Missions, cada jugador rep unes missions i s'aconsegueixen els punts al realitzar les missions, sent el jugador guanyador el primer en arribar a 10 punts de missions.
 • Codi d'invitació: Si inclous un codi d'invitació la persona haurà de posar el codi per tal d'inscriure's a la partida. Qui no coneixi el codi no es podrá inscriure i per tant pots així seleccionar amb qui jugar la teva partida.

Un cop definit els parametres de la partida podrás donar-li a Aceptar i veuràs que automaticament apareix a les teves partides i, tu com a creador, com a primer inscrit.

Inscriure's a una partida

Un cop creada una partida, si aquesta es oberta apareixerà a la llista de partides obertes i tothom podrà entrar per veure quin son els jugadors apuntats, enviar missatges al organitzador o als altres jugadors i poder-se inscriure.

Si la partida no té codi d'invitació des de fora de la partida ja apareix el botó d'inscriure's i qualsevol usuari es pot apuntar. Si en té es necessari primer entrar i des de dins clicar al botó inscriure'm. En cas de que en tingui apareixierà una finestra on el podrem introduir i al donar-li acceptar veruem que el nostre nom ja surt a la llista d'inscrit's i en cas de que no en tingui veure'm com directament s'afegeix a la llista.

Assignar Cases.

Un cop s'inscriu una persona l'organitzador de la mateixa, des de la seva zona d'edició, pot assignar les cases i donar-li a guardar. En el moment en que el sistema detecta que hi ha 6 persones inscrites amb les cases assignades correctament apareixierà un missatge on se li demana al administrador de la partida si la vol iniciar. En quan l'iniciï aquesta opció no es pot desfer i automàticament passarà a la fase de planificació del primer torn on tots podrán començar a enviar les seves ordres.

Un cop l'organitzador ha iniciat la partida, els jugadors al clicar a la opció Entrar passaràn a veure el taulell de joc i a poder interactuar amb la mateixa.

El Torn de Joc - Fase de Westeros

El Joc de Trons està dividit en 10 torns de joc complets, cada un dels cuals està dividit en 3 fases separades que es resolen en el següent ordre:

 1. Fase de Westeros. (S'ignora el primer torn).
 2. Fase de Planificació.
 3. Fase d'Acció.

La partida acaba després de la fase d'Acció del torn 10 i el jugador que controli més zones amb fortaleses o ciutats guanya. (S'explica amb més detall més endavant).

Fase de Westeros

Aquesta fase representa els aconteixements especialso mundans que ocorren en el continent de  Westeros. Aquesta fase es salta en el primer torn, que comença directament a la fase de planificació.

Durant la fase de westeros es fan els següents pasos:

 1. S'Avança el torn.
 2. Es descubreix la carta superior de cada una de les Baralles de Westeros.
 3. Es resol la carta de la primera Baralla.
 4. Es resol la carta de la segona Baralla.
 5. Es resol la carta de la tercera Baralla.
 6. Es coloquen les cartes a la part inferior de la Baralla.
 7. Es Pasa a la fase de Planificació.

Cartes de Westeros.

Hi ha tres baralles (I, II y III) de cartes de Westeros. Al Inici de cada fase de Westeros, simultàniament, es descubreixen la carta que està situada a sobre de la baralla i es procedeix a resoldre-les en ordre. 

Tot i que més endavant es destacaran la resta de cartes, es volen destacar aquí 4 d'aquestes cartes.

Subministres

Els exèrcits requereixen una gran quantitat de subministres; Menjar, Aigua, Acer, cavalls... Aquesta realitat fa que un exèrcit només pot ser tan gran com els seus subministres ho permeten, sense els subministres adecuats el exèrcits es deterioren rapidament i els guerrers deserten. En el Joc de Trens la secció de subministres relaciona els exèrcits de les cases i el seu accés als suministres.

Els subministres están simbolitzats en el taulell per un barril e indica cuants exèrcits pot tenir una casa y com de gran poden ser. Cada jugador rep un punt de subministres per cada símbol de subministres impres en els territoris sota el seu control. Sota del cuadre de subministres es veuen uns nombres. El primer nombre marca el màxim de tropes (Independentment del tipus que siguin) pot tenir un jugador juntes en un exèrcit establert dins d'un territori.

Si el jugador perd símbols de suministres no es tindrán que destruir unitats en aquell mateix moment, però si que a partir d'aquell moment no podrá moure o reclutar sobrepassant els nous límits imposats.

Control d'una zona

Una Casa té el control d'un territori quan té almenys un infant o un cavaller o ha establert previament el control colocant una fitxa de poder en aquesta zona. Les regles per establir el control s'expliquen més endavant.

 

Reclutament

Aquesta carta reflexa els esforços de les grans cases per atraure abanderats, entrenar guerrers o construir flotes. La carta de reclutament es resol de la següent manera:

Cada jugador podrá afegir noves unitats a les fortaleses o ciutats sota el seu control o als mars que les envolten. Tot i els dibuixos del mapa es considera que hi han 7 fortaleses(les 6 de cada casa més Port Reial) que aporten 2 punts de reclutament mentre que la resta només n'aporta un.

Cada jugador farà l'allistament en secret i el sistema els guarda tal cual es produeixen. Al fer el reclutament s'ha de tenir en compte els següents elements. No es poden superar el nombre d'exercits màxims que un usuari pot tenir, no es poden superar el nombre màxim de cada tipus d'exèrcit (10 infanteries, 6 flotes i 4 cavalleries.) i en el cas de les flotes no es poden ocupar els mars que ja estiguin ocupats per un altre jugador.

Xoc de Reis

Aquesta carta intenta de reflexar els canvis en els equilibri de poders que pateixien les grans cases en les diferents àrees d'influència. Quan sorgeix aquesta carta cada jugador haurà de realitzar la seva aposta per el Tro de Ferro, per la Espasa i pel Corb amb els marcadors de Poder que tingui disponible en aquell moment. Un cop tots els jugadors han realitzat la seva aposta el sistema resoldrà la subasta, tenint en compte l'apostat per cada jugador i la posició en el tro de Ferro Vigent. Així en el primer assignarà les posicions en el tro de Ferro, després resoldrà les espases(Influència Militar) i finalment resoldrà la posició a l'area de corbs (Influència a la Cort).

Atac dels Salvatges

Aquesta carta representa l'asalt de les ordes dels salvatges de Mance Rayder al Gran Mur en el nort. La Guardia de la nit protegeix el mur, però les seves forces han anat decreixent sense el suport de les grans cases.

Els salvatges comencen amb força 0 i depenent de les cartes que surten a la fase de Westeros van augmentant de poder de 2 en 2. Al iniciar-se l'atac els jugadors saben quina força tenent els salvatges i aposten les fiches de poder que tenen per tal d'igualar la força dels salvatges representant el poder que cedeixen a la guardia de la nit per defensar Westeros. En el cas de que no gastin suficients punt de poder per aconseguir parar l'atac dels salvatges cada jugador perdra una unitat (la que ell desitgi) de totes les que té al taulell. (Al realitzar l'aposta ja es decideix quina unitat es perdrà tot i que fins la resolució del confilicte no se sabrà si es perd o no).

El Torn de Joc - Fase de planificació

Durant aquesta fase cada jugador utilitza las seves fitxes d’ordres per comandar les seves unitats sobre el taulell. Cada jugador col·loca les seves ordres en secret i quan el darrer jugador ja les ha col·locat el sistema permet passar a la següent fase on seran mostrades a tots els jugadors.

Cada casa té 15 fitxes d’ordres que haurà de col·locar en el taulell, d’aquestes 10 es poden utilitzar lliurement, mentre que hi ha 5 ordres especials que estan limitades per la posició d’influència a la cort reial (Àrea de corbs).

Les ordres només es poden col·locar en àrees on el usuari tingui almenys una unitat i es una fase on la diplomàcia, les deduccions i les traïcions sobtades es realitzen, per tant es bo preguntar-se on atacarà l’enemic, si puc confiar en les aliances realitzades i quin pla d’acció duré a terme.

Ordres de Marxa.

Aquestes serveixen per tal de fer moure les tropes cap als territoris adjacents i si estan ocupats aquests territoris es produirà un combat. Els moviments tenen força (+1, 0 o -1) que es suma al de les tropes en cas de combat.

Ordres de Defensa

Aquestes ordres representen els esforços de les tropes d’un territori per defensar tropes que amenacin el seu territori, sumaran +2 o +1 a la força de les unitats en cas de ser atacades per altres tropes.

Ordres de Suport

Aquestes ordres permeten que una zona doni suport a les batalles en els territoris adjacents, amb una bonificació de +1 o 0 a la força de les tropes que continguin. Aquesta força es suma a totes les batalles en les zones adjacents que hi hagin.

Incursió

Les incursions permet eliminar qualsevol ordre de suport, incursió o consolidar poder que hi hagi en un territori adjacent.

Consolidar Poder

En els territoris on es jugui aquestes fitxes es recollirà 1 fitxa de poder més una per cada corona que tingui el territori.

El Torn de Joc - Fase d'acció

Durant la fase d’acció es resolen les ordres donades duran la fase de planificació. La fase d’acció té els següents tres passos:

 1. Resoldre ordres d’incursió.
 2. Resoldre ordres de marxa(i les batalles resultants)
 3. Resoldre les ordres de consolidar poder.

Si ens fixem les ordres de suport i defensa no tenen fase pròpia ja que només afecten a les forces quan s’estableix un combat.

Ordres d’incursió

Els jugadors que hagin col·locat ordres d’incursió les resoldran en aquesta fase. Aquesta resolució es realitza seguint l’ordre del to de ferro i cada jugador resol una ordre d’incursió, passant al següent en quan està resolta. Quan el jugador situat en la última posició del tro de ferro, que té accions d’incursió, resol la seva ordre, es torna a començar fins que tothom ha resolt totes les ordres d’incursió que tenia, moment en que es passarà a resoldre les ordres de marxa.

Per resoldre una ordre d’incursió un jugador simplement selecciona un territori adjacent on hi hagin ordres de suport, incursió o consolidar poder i així les dues ordres són eliminades. Una ordre d’incursió situada a un territori terrestre mai pot afectar una ordre ubicada en el mar, tot i que una ordre d’incursió ubicada al mar pot afectar ordres terrestres adjacents.

Ordres de marxa

Un cop realitzades les ordres d’incursió es passa a resoldre les ordres de marxa seguint la mateixa dinàmica que en les fases d’incursió. Cada jugador té tres ordres de marxa (Una d’elles especial, marcada amb una estrella) que li donen una modificació a la força del combat (Si es que n’hi ha) de +1, 0 y -1. Les Regles fonamentals per fer una marxa són:

 • En una zona de marxa poden moure’s totes, alguna o cap de les unitats presents a la zona. Cada unitat es pot moure junta a una zona adjacent, es pot moure de forma separada cada una a una zona adjacent diferent o mantenir-se dins la mateixa zona.
 • Les flotes només es poden moure a zones de mar i els cavallers i infanteria només es poden moure a zones de terra.
 • Només es pot moure a zones adjacents o a zones que es pugui utilitzar el transport naval, veure següent secció.
 • Amb la ordre de marxa només pots entrar a una zona adjacent que tingui tropes d’un altre casa, en cap cas pots iniciar dos combats amb una sola ordre de marxa. En cas de que hi hagi combat s’ha de resoldre el combat abans de passar a la següent ordre de marxa.
 • Es possible encadenar alguns moviments, movents fitxes d’una zona amb una ordre de marxa a un altre zona amb ordre de marxa.

Transport naval

Dues zones terrestres conectades per una o més zones marítimes connectades que continguin TOTS un o més flotes del jugador es consideren adjacent a efectes de marxes i retirades.

Es indiferent les ordres assignades als vaixells i no hi ha límit en el us dels vaixells d’aquesta forma.

Establir el Control

Si totes les fitxes en una zona de terra deixen aquella zona, el usuari perd el control de la mateixa excepte si decideix establir el control deixant un Comptador de Poder a la zona. Si un usuari entra en una zona on hi ha una fitxa de poder d’un altre usuari aquesta és retirada immediatament, això no es considera combat.

Per Establir el control totes les unitats han de marxar voluntàriament de la zona i per tant mentre una unitat es quedi no es podrà deixar el comptador de poder.

La última unitat en marxar d’un territori sempre són les que originen un combat, per tant si marxen i no guanyen el combat no podran deixar el marcador de poder encara que siguin destruïdes per les espases dels enemics.

La zona inicial de cada casa té un comptador de poder d’entrada. Si el jugador perd el territori on té el comptador de poder de la seva casa, aquest es retirat i haurà de tornar a conquerir la zona amb les seves tropes i establir el control de nou.

El Establir el control serveix per considerar que aquell territori està sota el teu poder i per tant quan hi hagi subministraments, recol·lecció de comptadors de poder o reclutament de tropes puguis recollir d’aquells territoris.

Combats.

Si al realitzar una marxa una tropa entra en un territori on hi ha tropes d’un altra casa s’inicia una batalla en quan acabin tots els moviments de l’ordre de marxa. El jugador que es mou es considera que és l’atacant i el jugador que ja estava al territori es considera que és el defensor.

Només es pot iniciar una batalla per ordre de marxa.

La batalla es resolt de la següent manera:

 1. Es calcula la força de combat de cada jugador contant la força de les tropes, els suport de les seves tropes en els territoris adjacents i el valor de les ordres de suport, defensa i moviment que afectin al combat.
 2. Un cop s’ha iniciat el combat cada jugador tria quin personatge lidera les seves tropes al combat. La força de la carta es sumarà a les forces de combat i si algun dels dos jugadors ocupa la primera posició a l’àrea d’influència d’espases pot decidir utilitzar la espasa per sumar 1 a la seva força de combat.
 3. Un cop els dos jugadors han triat la carta es resolt el combat veient qui te més força, en cas d’empat el jugador que estigui més amunt a l’àrea d’espases guanyarà el combat.
 4. El jugador guanyador es queda a la zona mentre que del perdedor s’eliminaran les tropes que s’obtingui de a les espases de la carta del guanyador restar les torres de la carta del perdedor i la resta es retiren al territori d’origen si perd l’atacant o al territori seleccionat si és el defensor qui perd.

Un cop finalitzat el combat es passa la següent ordre de marxa o a la següent fase d’acció si no hi ha més ordres de marxa.

Ordres de Consolidar Poder

Abans d’acabar el torn, els jugadors que hagin jugat ordres de Consolidar poder obtenen tants marcadors de Poder com Ordres més Corones que hi hagin en el territori.

Un cop acabada la fase de Consolidar Poder es passa al inici del torn següent.